financiële zaken

Wanneer je je gewelddadige partner verlaat, is het belangrijk dat je jezelf ook financieel ‘veilig’ stelt.  

waar moet je aan denken?

5

financiële onafhankelijkheid

Zorg voor een zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid. Wanneer de financiële afspraken van het vonnis niet nageleefd worden, kan je dan toch verder. 

5

hou al je rekeningen bij

5

denk na over een kinderrekening

Weeg de voor- en nadelen af van een kinderrekening. Beide ouders hebben toegang tot zo’n rekening.  

5

rekeningen

  • Maak een kopie van gemeenschappelijke rekeningen. 
  • Open een aparte rekening voor jezelf. Wees duidelijk bij de bank dat dit een privérekening is waar alleen jij aan kan. Vraag dat er geen post van deze rekening op jullie gezamenlijk adres toekomt.  
  • Vraag na in de bank of je ex-partner automatisch (mee) bevoegd is over nieuwe rekeningen die je opent. 
5

schakel de hulp van een boekhouder in

kindergeld

Je hebt als gescheiden ouder recht op een groeipakket en sociale toeslag (als je voldoet aan enkele voorwaarden). In principe beslissen jullie beiden op welke rekening het groeipakket gestort wordt. Wanneer je niet tot een akkoord komt, mag de jongste van jullie twee beslissen. Daartegen kan beroep worden aangetekend bij de familierechtbank. Lees meer op groeipakket.be.  

onderhoudsbijdrage

Aan de hand van Pareto Simulator kan je zelf een basisberekening maken van de onderhoudskosten van je kinderen en de bijdragen die elke ouder moet betalen. Beide ouders zijn verplicht bij te dragen, maar niet per se evenveel. Als een van de ouders meer middelen heeft, zal die ook meer moeten bijdragen.