Hulpverlening

Met Mijnkeerpunt.be werpen we het licht op de term post partnergeweld. Binnen de juridische wereld en de hulpverlening is dit nog weinig gekend en krijgt dit niet de nodige aandacht. Niet in elke (langdurige) echtscheiding is er sprake van hoog conflict. Wanneer een hoog conflictsituatie wordt gecreëerd door één van de partners en dan spreken we over post partnergeweld.

Voor personen die binnen het systeem van de familierechtbank werken (rechters, advocaten, bemiddelaars, therapeuten, hulpverlening, gezinswerkers, etc.) is het ontzettend belangrijk om post partnergeweld te herkennen en er gepast op te reageren.

Tijdens een relatie kunnen verschillende soorten geweld voorkomen. De relatie verlaten is de juiste stap, maar dit doet het geweld niet altijd vanzelf stoppen, zeker niet als er kinderen zijn.

Het geweld neemt dan vaak een andere vorm aan, het post partnergeweld of misbruik na scheiding. Het gaat hier niet om een vechtscheiding waar beide ouders het conflict in stand houden, maar hier probeert één ouder de andere te intimideren en te controleren op verschillende manieren en worden de kinderen hier vaak ingezet als middel.

Het geweld speelt zich niet meer af achter gesloten deuren, maar in de familierechtbank en bij de hulpverlening. De gewelddadige ex-partner gebruikt andere technieken zoals het juridisch systeem, de kinderen en de hulpverlening als wapen.

hoe kan je er als hulpverlener mee omgaan?

Het verschil tussen een hoog conflictscheiding en post partner geweld herkennen, en correct gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Hoog conflictscheidingen worden gedefinieerd als volgt:

“Er is sprake van een hoog-conflictueuze scheiding als de scheiding zeer complex is geworden door slepende meningsverschillen. De conflicten worden vaak ook uitgevochten via bv. advocaten en hulpverleners. Niet alleen de beide ouders, maar ook familie, vrienden, scholen en andere instanties raken betrokken in de strijd. Er groeit veel achterdocht en wantrouwen die het steeds moeilijker maakt tot constructieve oplossingen te komen. In deze scheidingen raken kinderen gevangen en beschadigd.” (expoo.be)

Een belangrijk aspect dat steeds terugkomt in definities rond hoog conflictscheidingen is ‘beide ouders’. Er wordt nog te vaak uitgegaan van het perspectief dat beide ouders het conflict in stand houden.

Wanneer er sprake is van post partnergeweld probeert één ouder op verschillende manieren de andere te intimideren en te controleren. Het herkennen van deze vorm van geweld is een tweede essentieel aspect in het bieden van de juiste hulpverlening voor deze slachtoffers.