juridische procedures

Je hebt beslist om de scheiding aan te vragen. Dat betekent veel juridisch gedoe.  

feitelijke scheiding

echtscheiding onderlinge toestemming

echtscheiding onherstelbare ontwrichting

feitelijke scheiding

Een feitelijke scheiding is niet hetzelfde als een echtscheiding. Je bent feitelijk gescheiden wanneer je niet meer onder hetzelfde dak woont als je ex. Je blijft echter wel getrouwd voor de wet. Een feitelijke scheiding wordt vaak gebruikt als een afkoelingsperiode. Na een periode (waarvan jij zelf de duur bepaalt) kan je beslissen om samen verder te gaan of een effectieve echtscheiding aan te vragen. 

In praktijk uit elkaar zijn, maar voor de wet nog steeds getrouwd zijn heeft enkele gevolgen:  

5

Beide partners zijn verplicht elkaar financieel bij te staan

5

De gezinswoning, bezittingen en alle schulden zijn nog altijd gemeenschappelijk

5

Je bent alleen niet meer verplicht om samen te wonen

echtscheiding door onderlinge toestemming (eot)

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming stellen beide partijen ‘samen’ een akkoord op. Dat legt alle afspraken rond de scheiding vast, het liefst zo gedetailleerd mogelijk om later conflicten te vermijden. Een rechter controleert en bekrachtigt de overeenkomst, zodat ze ook afdwingbaar is Ze bestaat uit twee delen: de familierechtelijke en de vermogensrechtelijke overeenkomst.  

De vermogensrechtelijke overeenkomst

Hierin bereik je een akkoord over de goederen die je samen bezit en over je gezamenlijk vermogen. Dat noemen we de vereffening-verdeling van het gemeenschappelijk vermogen en onverdeeldheden. 

De familierechtelijke overeenkomst

5

Verblijfplaats tijdens de procedure

5

De kinderen (ouderlijk gezag, verblijfplaats en omgangsregeling)

5

Alimentatie voor de kinderen (onderhoudsbijdrage)

5

Alimentatie tussen de echtgenoten

echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (eoo)

Wanneer een echtscheiding niet lukt via onderlinge toestemming, kan ze alleen worden uitgesproken op grond van een onherstelbare ontwrichting. Dat betekent dat het onmogelijk is om nog verder samen te leven. Volgens de wet moet de partner die de ontwrichting inroept ze ook bewijzen. Dat wil zeggen dat wanneer je een scheiding aanvraagt op grond van geweld, je bewijs daarvan zal moeten voorleggen aan de rechter. Dat kan geld en tijd kosten, zeker wanneer je ex-partner het aanvecht. Lukt zo’n EOO-procedure voor jou financieel niet, dan kan je ook een EOT door economische redenen aanvragen. Deelakkoord, maar niet over alles 

Het is mogelijk dat de partijen over enkele punten wel een akkoord bereiken met een EOT, maar voor bepaalde thema’s bij de rechter te rade gaan omdat ze er zelf niet uitkomen. Die spreekt zich dan uit over de thema’s waarover er geen akkoord bereikt is en bekrachtigt de punten waarover er wel een akkoord is. 

Bijvoorbeeld: er is wel een akkoord rond de verblijfsregeling van de kinderen, maar niet over de onderhoudsbijdrage. Daarover laten ze  dan de rechter beslissen. 

veel gestelde vragen over de juridische procedures

afspraken wijzigen

Tijdens de echtscheidingsprocedure zijn er afspraken gemaakt. Als die toch niet de juiste zijn of ze worden onvoldoende of niet nageleefd, kan je ze met akkoord van beide partijen laten aanpassen, althans wat het familierechtelijke luik betreft. De afspraken over de vereffening-verdeling liggen onherroepelijk vast. Wanneer overleg niet mogelijk is, kan een van de ouders bij de familierechtbank eenzijdig een vraag tot wijziging indienen. Je moet aantonen dat er onvoorziene gewijzigde omstandigheden zijn. Het is dus belangrijk om bij elke overtreding van de overeenkomst door je ex-partner bewijs bij te houden. Zo heb je een dossier met bewijs klaarliggen wanneer je een eenzijdige wijziging wil aanvragen. 

dringende en voorlopige maatregelen vragen

Hieronder vind je enkele voorbeelden van dringende en voorlopige maatregelen Meer details vind je op de website Ouders Die Opnieuw Starten. 

 • Afzonderlijke woonst
 • Vervreemdingsverbod
 • Inventarisatie
 • Gebruik en genot van goederen
 • Regelingen voor leningen en/of schulden
 • Onderhoudsuitkering voor de andere echtgenoot
 • Regeling met betrekking tot de minderjarige kinderen 

Deze maatregelen moet je voor de familierechtbank vragen. Wanneer de echtscheiding nog niet volledig voltrokken is, kan de rechtbank wel al maatregelen treffen om jou en je kinderen te beschermen. 

 

advocaat zoeken

Een advocaat die je bijstaat tijdens dit proces is van grote waarde. Op de website advocaat.be kan je pro-Deoadvocaten met als specialisatie familierecht en jeugdrecht zoeken. Je leest er hoe je die aanvraagt en welke documenten je nodig hebt. 

bewijs verzamelen via de huisarts

Naast medische vaststellingen doen, is het ook belangrijk dat je jouw huisarts in vertrouwen kan nemen als er sprake is van partnergeweld. Bij elke nieuwe melding moeten ze een vaststelling opmaken en toevoegen aan je medische dossier. Die attesten vormen een belangrijk deel van de bewijsvoering. Een huisarts moet dat in principe automatisch doen, maar het kan nooit kwaad om het eens na te vragen. 

Tip: Als je partner meekomt naar je huisarts, vraag dan om een uitstrijkje (of iets anders waardoor de huisarts je apart moet nemen). Op dat moment kan je jouw huisarts aanspreken over het geweld. 

Tip: Zorg dat je huisarts de juiste datum opschrijft wanneer het geweld is voorgevallen, anders is het bewijs niet rechtsgeldig. 

andere bewijzen verzamelen

Voor de bewijsvoering is het belangrijk dat je volgende zaken goed bijhoudt: 

 • Elk doktersattest en je hele medische dossier 
 • Elke melding en aangifte 
 • Elk vorm van documentatie die je hebt om het geweld te bewijzen 
 • Elk vorm van documentatie die je hebt over het niet volgen van de afgesproken regelingen door je ex-partner
 • Alle gesprekken en online communicatie