De zorg voor je kinderen

De impact bij kinderen en jongeren die getuige zijn van partnergeweld kan even zwaar zijn als wanneer ze zelf rechtstreeks slachtoffer zijn van het geweld. De gevolgen kunnen zich uiten in de belangrijkste levens- en ontwikkelingsdomeinen.  

Nadat jij bij je gewelddadige partner bent weggegaan, stopt het geweld daarom niet meteen, maar in elk geval hebben je kinderen bij jou nu een stabiel leven waarin ze hun emoties veilig kunnen uiten en ze zich kunnen ontwikkelen. 

de situatie uitleggen

zorgen voor weinig trauma

veilig eiland bouwen

omgaan met crisismomenten

loyaliteitsconflicten